Các đại biểu thống nhất thời gian tổ chức chậm nhất là ngày 31-3 hằng năm; riêng với công ty cổ phần, công ty tư nhân có thể kéo dài đến 30-5.

Góp ý cho hướng dẫn thực hiện quyền và trách nhiệm của CĐ trong tham gia giải quyết tranh chấp lao động, hầu hết các ý kiến đều cho rằng hướng dẫn phải tập trung vào phòng ngừa. Bên cạnh tham gia xây dựng, giám sát tốt việc chấp hành pháp luật lao động và tuyên truyền kiến thức pháp luật cho CNVC-LĐ, các cấp CĐ cần tổ chức tốt mạng lưới dư luận xã hội để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kịp thời giải quyết vướng mắc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng trước mắt của  các cấp CĐ là tập trung lo Tết cho CNVC-LĐ, giám sát việc trả lương, thưởng. Trong quý I/2014, các cấp CĐ tập trung thực hiện phong trào mùa Xuân với trọng tâm là quy chế dân chủ cơ sở. 

T.Nga