Đại hội đã đề ra các phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên; duy trì tỉ lệ đoàn viên trên 95%; phát động phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; khuyến khích đoàn viên hăng say trong lao động, tự chủ, sáng tạo trong công việc.

Đoàn viên Công đoàn Công ty Liên doanh khách sạn Saigon Inn biểu quyết tại đại hội
Đoàn viên Công đoàn Công ty Liên doanh khách sạn Saigon Inn biểu quyết tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, CĐ công ty đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên: thi nấu ăn, cắm hoa, làm bánh, làm thiệp, hát karaoke, mở lớp dạy trang điểm... Kỷ niệm 20 năm thành lập khách sạn New World, CĐ công ty còn tổ chức “Tiệc tri ân” 92 nhân viên và gia đình có nhiều cống hiến cho khách sạn.

Tin-ảnh: H.Đào