Chương trình sẽ cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình chất lượng cao cho nữ CN, kết hợp với các hoạt động giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức của CN tại nhà máy.

Chăm sóc sức khỏe cho 45.000 nữ công nhân - Ảnh 1.

Nữ công nhân tìm hiểu các thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản

Mục tiêu của chương trình là góp phần giảm tỉ lệ nữ CN phải nghỉ việc để sử dụng dịch vụ bên ngoài nhà máy, từ đó nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và thời gian đi khám chữa bệnh của nữ CN.

Tin-ảnh: H.Đào