Lớp học thu hút 120 CNVC-LĐ đăng ký tham gia do giảng viên người Ấn Độ huấn luyện. Các học viên học từ 12 giờ đến 13 giờ thứ hai, tư, sáu trong vòng 6 tháng.

CNVC-LĐ tham gia lớp yoga do LĐLĐ quận 3, TP HCM tổ chức
CNVC-LĐ tham gia lớp yoga do LĐLĐ quận 3, TP HCM tổ chức

Sau lớp yoga, LĐLĐ quận 3 dự kiến phối hợp cùng Trung tâm TDTT quận tổ chức nhiều khóa học tăng cường sức khỏe cho CNVC-LĐ: khiêu vũ thể thao, aerobic...

Tin-ảnh: H.Đào