Tại hội thảo, các đại biểu góp ý chương trình cần tăng cường tiếp cận chăm sóc SKSS-KHHGĐ cho cộng đồng, chú trọng nhóm phụ nữ có thu nhập thấp; từng bước tiếp cận việc chăm sóc SKSS-KHHGĐ cho nhóm dân cư có khả năng chi trả hạn hẹp như công nhân nhập cư, người thu nhập thấp...

Nữ công nhân được truyền thông về chăm sóc sức khỏe
Nữ công nhân được truyền thông về chăm sóc sức khỏe

Mô hình nhượng quyền xã hội của Marie Stopes International đã triển khai ở 7 tỉnh, thành trong cả nước. Từ năm 2008 đến nay, toàn mạng lưới đã phục vụ hơn 6 triệu khách hàng, phần lớn là nữ công nhân ở các nhà máy, xí nghiệp, lao động nhập cư.

Tin-ảnh: H.Đào