Xin hỏi lao động nam không nghỉ chăm sóc con nhỏ thì vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng hay chỉ được hưởng trợ cấp 1 lần?".

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ quy định tại điều 11, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại điều 36 Luật BHXH. Trường hợp NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nhưng không nghỉ việc thì chỉ được hưởng trợ cấp một lần. Vậy, trường hợp của anh Đạt, nếu thuê mướn người chăm sóc con nuôi mà không nghỉ việc để chăm sóc con thì chỉ được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở.