Chỉ mới áp dụng thử nghiệm định mức mới

Tập thể CN (Công ty Quốc Anh, quận 12, TP HCM)

- Bà Trần Thị Thu Lý, trưởng phòng lao động tiền lương, trả lời: Đúng là công ty có đề ra định mức lao động mới trên cơ sở cuộc thi tay nghề của CN. Tuy nhiên, trong thời gian 3 tháng đầu, công ty chỉ áp dụng mang tính thử nghiệm chứ chưa áp dụng chính thức. Nếu CN nào bị giảm lương, công ty sẽ bù để thu nhập không bị sụt giảm. Đến tháng 9-2015, công ty sẽ tổng kết, đánh giá để trên cơ sở đó có quyết định phù hợp.