Ngày 11-11-2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 1-7-2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Hiện hành, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức sau: 

Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023:

     

Chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023 khi tăng lương cơ sở - Ảnh 1.
Chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023 khi tăng lương cơ sở - Ảnh 2.
Chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023 khi tăng lương cơ sở - Ảnh 3.
Chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023 khi tăng lương cơ sở - Ảnh 4.
Chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023 khi tăng lương cơ sở - Ảnh 5.
Chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023 khi tăng lương cơ sở - Ảnh 6.
Chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023 khi tăng lương cơ sở - Ảnh 7.
Chi tiết bảng lương công chức từ 1-7-2023 khi tăng lương cơ sở - Ảnh 8.
Theo Trọng Trần (Toquoc.vn)