Cụ thể, với hình thức nhận qua thẻ ATM, lương hưu và trợ cấp BHXH của tháng 1 và 2-2022 sẽ được chuyển vào tài khoản người hưởng từ ngày 4 đến ngày 5-1. Đối với trường hợp người hưởng đăng ký hồ sơ hưởng với BHXH TP từ ngày 25-12-2021 đến 20-1-2022 sẽ được chi bổ sung trong ngày 21-1-2022. Đối với người nhận tiền mặt, bưu điện tổ chức chi lương gộp 2 tháng tại điểm chi trả thuộc hệ thống bưu điện từ ngày 4 đến 25-1-2022 (trừ ngày nghỉ lễ, Tết).

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BHXH TP HCM cũng khuyến khích người hưởng lương hưu bằng tiền mặt chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân thông qua ứng dụng VssID hoặc đăng ký mở tài khoản trực tuyến của các ngân hàng để bảo đảm công tác phòng chống dịch.

M.Chi