BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành khẩn trương triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, trong đó ưu tiên đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động đóng đầy đủ số phải thu BHXH, BHTN, BHYT; giải quyết, chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia, thụ hưởng.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định. Trường hợp công chức, viên chức, người lao động trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán đã đi, đến, trở về từ những khu vực, địa điểm có dịch bệnh, phải tuân thủ nghiêm việc khai báo y tế và các quy định phòng chống dịch bệnh, thực hiện tự cách ly theo đúng hướng dẫn của cơ sở y tế và chính quyền địa phương. 

D.Thu