Kỹ năng này là phần nổi quan trọng của năng lực lãnh đạo và là một trong những kỹ năng mềm quan trọng trong đời sống hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu này, Trường Trung cấp Công đoàn TP HCM chiêu sinh lớp “Nghệ thuật nói trước công chúng” vào 2 ngày thứ bảy (15 và 22-4).

MC Nguyễn Mai Huy của LĐLĐ TP HCM
MC Nguyễn Mai Huy của LĐLĐ TP HCM

Công đoàn các cấp, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu gửi học viên đi học, liên hệ Trường Trung cấp Công đoàn TP HCM (lô 7 cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh), ĐT: 3556 6246 hay 3556 6683, fax: 3556 1914 hoặc có thể đăng ký tại website: tcdhcm.edu.vn - email:tcdhcm@gmail.com.

Tin-ảnh: H.Đào