Theo đó, lao động nước ngoài (visa E9) cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện khai báo và về nước trong khoảng thời gian từ ngày 11-12-2019 đến hết 30-6-2020 sẽ không bị phạt tiền, được ở lại thêm tối đa 3 tháng.

Chính sách mới cho lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Một kỳ thi năng lực tiếng Hàn cho những người muốn sang Hàn Quốc làm việc

Nếu về nước trong thời gian nêu trên, được đăng ký dự thi tiếng Hàn để dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS đối với những người đủ điều kiện đăng ký dự thi. Khi đăng ký tự nguyện về nước, người lao động sẽ được nhận "Giấy xác nhận tự nguyện về nước" do Bộ Tư pháp Hàn Quốc cấp. Sau khi về nước từ 3 đến 6 tháng sẽ được phép nhập cảnh trở lại Hàn Quốc theo các diện: nhập cảnh ngắn hạn một lần (visa C3); lao động thời vụ (visa C4, E8); du học tiếng Hàn (visa D4); doanh nghiệp đầu tư (visa D8). Đối với người lao động không làm các thủ tục chuyển đổi nơi làm việc hoặc chuyển đổi nơi làm việc nhưng chưa thực hiện các thủ tục chuyển đổi và còn thời hạn cư trú nếu tự nguyện khai báo trong thời gian từ ngày 11-12-2019 đến 31-3-2020 thì chỉ phải nộp 30% tiền phạt và được tiếp tục làm việc tại nơi đã chuyển đến hoặc có thể đăng ký tìm việc khác với Bộ Lao động - Việc làm Hàn Quốc.

Chính sách trên cũng áp dụng với các chủ sử dụng lao động đang nhận lao động bất hợp pháp hoặc lao động không thực hiện các thủ tục chuyển đổi nhằm khuyến khích các chủ sử dụng khai báo với các cơ quan chức năng.

Tin-ảnh: G.Nam