Thêm trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Thông tư 09/2019/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung trong công tác khám, chữa bệnh BHYT.

Từ ngày 1-8-2019, sẽ có thêm 3 trường hợp người có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh: Người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (8,94 triệu đồng) (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở; Dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin thẻ BHYT; Người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do cấp cứu, mất ý thức, tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8-2019 - Ảnh 1.

Từ ngày 1-8-2019, sẽ có thêm 3 trường hợp người có thẻ BHYT được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh

Lương hưu, trợ cấp BHXH của cán bộ xã tăng 7,19%

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 09/2019/TT-BNV, có hiệu lực ngày 1-8-2019, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1-7-2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Tăng mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng thêm 7,19% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6-2019 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng từ 1-7-2019 bằng mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6-2019 x 1,0719.

H.Lê