Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa kiểm tra chất lượng bữa ăn công nhân tại một doanh nghiệp
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa kiểm tra chất lượng bữa ăn công nhân tại một doanh nghiệp

Theo đó, các cấp Công đoàn (CĐ) trong tỉnh cần quán triệt và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XI CĐ Việt Nam: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người cán bộ tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng tư giản dị”.

LĐLĐ tỉnh lưu ý mỗi đoàn viên tự liên hệ bản thân và đề ra mục tiêu phấn đấu gắn với nội dung công việc và nhiệm vụ được phân công, trong đó chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng.

 

 

 

 

Tin -ảnh: T. Tĩnh