Ngoài ra, 2 bên đã phối hợp kiểm tra 37 DN, qua đó 35 DN đã khắc phục nợ với số tiền hơn 8,4 tỉ đồng; đôn đốc 8 DN truy đóng BHXH, BHYT cho 271 lao động với số tiền trên 1,5 tỉ đồng; chốt sổ BHXH cho 3.449 lao động làm việc tại 105 DN bị giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn…

Đại diện LĐLĐ TP HCM và BHXH TP ký kết quy chế phối hợp công tác năm 2014
Đại diện LĐLĐ TP HCM và BHXH TP ký kết quy chế phối hợp công tác năm 2014

Năm 2014, trọng tâm phối hợp của 2 bên là đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát, giải quyết tranh chấp tại DN.

Tin-ảnh: T.Nga