Chốt sổ BHXH khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo đó, đối với NLĐ có quyết định chấm dứt hưởng TCTN từ ngày 1-1-2015 trở đi, Phòng Chế độ BHXH sẽ thực hiện cập nhật dữ liệu hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và cắt quá trình đóng BHTN tương ứng số tháng hưởng TCTN theo quyết định chấm dứt hưởng, đồng thời bảo lưu quá trình đóng BHTN chưa hưởng. Kể từ ngày 4-7-2016 trở đi, khi thực hiện chốt sổ hoặc cấp lại sổ đối với NLĐ có quyết định chấm dứt hưởng TCTN thì cán bộ sổ thẻ căn cứ vào dữ liệu đã được cắt quá trình BHTN đã hưởng và bảo lưu quá trình đóng BHTN chưa hưởng để thực hiện chốt sổ tiếp, bảo lưu quá trình BHTN chưa hưởng hoặc cấp lại sổ mới.

BHXH TP cũng lưu ý đối với các trường hợp đã hưởng hết TCTN đúng theo quy định và NLĐ có quyết định chấm dứt hưởng nhưng không có dữ liệu đóng BHTN tại TP HCM, khi chốt sổ hoặc cấp lại sổ vẫn thực hiện cắt quá trình BHTN đã được hưởng và bảo lưu thời gian BHTN (nếu có).

Tr.Ngôn