Năm học qua, các CĐ cơ sở thuộc khối giáo dục quận đã chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Qua đó, 100% đơn vị công lập và 90% đơn vị ngoài công lập đã tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động; chủ động khảo sát ý kiến đoàn viên để thương lượng ký kết, bổ sung vào thỏa ước lao động tập thể. Ngoài ra, các đơn vị còn tích cực vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các phong trào thi đua như: thi giáo viên giỏi, "Dạy tốt, học tốt", "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"... Từ phong trào thi đua, có 135 giáo viên được tuyên dương.

Chủ động bảo vệ, chăm lo đời sống cho đoàn viên - Ảnh 1.

Ông Ngô Thanh Bắc - Chủ tịch LĐLĐ quận 6, TP HCM - tặng giấy khen cho các tập thể

Dịp này, LĐLĐ TP đã trao cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. LĐLĐ quận 6 cũng khen thưởng 60 tập thể, 62 cá nhân có đóng góp cho phong trào.

Tin-ảnh: T.Nga