Ông Hải là cán bộ CĐ tiêu biểu tại huyện Củ Chi khi tích cực hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện quan hệ lao động và chăm sóc tốt đời sống vật chất lẫn tinh thần cho công nhân (CN).

Ông Lê Trần Thanh Hải (giữa) nhận quyết định kết nạp đảng viên
Ông Lê Trần Thanh Hải (giữa) nhận quyết định kết nạp đảng viên

Thành lập từ năm 2003, hiện Chi bộ Đảng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh huyện Củ Chi có 150 đảng viên (CN trực tiếp sản xuất chiếm 70%). Riêng Chi bộ Đảng Công ty Triple có 10 đảng viên.

Tin-ảnh: H. Nhung