Nguyễn Anh Thắng (tỉnh Quảng Ninh) hỏi: "Tôi sinh năm 1970, tham gia BHXH được 15 năm, là công nhân làm công việc nặng nhọc, độc hại trong hầm lò. Vừa qua, tôi phải phẫu thuật khối u ở phổi nên sức khỏe giảm sút, khó có thể tiếp tục làm việc. Tôi muốn xin nghỉ hưu trước tuổi có được không?".

BHXH TP HCM trả lời: Điều kiện để người lao động được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động theo quy định tại điều 55 Luật BHXH là khi nghỉ việc phải có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thuộc một trong các trường hợp sau: Từ ngày 1-1-2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi (sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi) và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành. Căn cứ quy định trên, ông chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi.