Bà Lê Tuyết Trinh, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Công ty đã nhận được đơn xin thôi việc của anh Đạt, xin nghỉ việc từ ngày 8-4. Tuy đồng ý cho nghỉ việc nhưng giám đốc yêu cầu anh Đạt phải tuân thủ thời gian báo trước 45 ngày. Hơn nữa, do đang xem xét trách nhiệm trong việc mất cắp tại bộ phận anh Đạt quản lý nên giám đốc chưa ký quyết định. Vài ngày nữa, công ty sẽ hoàn tất việc điều tra, xử lý các sai phạm của người lao động. Nếu xét thấy anh vô can, công ty sẽ giải quyết cho anh nghỉ việc khi hết hạn 45 ngày báo trước.

Chưa giải quyết vì đang điều tra - Ảnh 1.