NGUYỄN THỊ SEN (quận 1, TP HCM) phản ánh: "Giữa tháng 7-2022, tôi đến BHXH quận 1 làm thủ tục hưởng BHXH một lần thì được trả lời số sổ BHXH bị trùng với người khác, phải làm thủ tục gộp sổ. Sau đó, theo hướng dẫn, tôi đã đến BHXH TP HCM để làm thủ tục gộp sổ. Song, dù đã nhiều lần liên hệ nhưng đến nay, tôi vẫn chưa được giải quyết chế độ BHXH một lần".

- BHXH TP HCM trả lời: Dữ liệu lưu trữ, quản lý tại BHXH TP HCM cho thấy bà Sen có tham gia BHXH trên 4 sổ BHXH. Sổ thứ nhất có thời gian tham gia BHXH từ tháng 1-2001 đến 1-2010, đã hưởng BHXH một lần vào tháng 3-2011. Sổ thứ 2 đóng từ tháng 7-2010 đến 11-2014, đã hưởng BHXH một lần vào tháng 12-2015. Sổ thứ 3 đóng từ tháng 7-2015 đến 12-2016, đã hưởng BHXH một lần vào tháng 1-2018. Riêng sổ còn lại có thời gian đóng BHXH từ tháng 4-2018 đến 3-2021 là chưa hưởng BHXH một lần.

Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, BHXH TP HCM đã làm việc với các bộ phận liên quan, làm rõ nội dung bà Sen phản ánh cũng như trách nhiệm từng cá nhân trong việc hoàn tất thủ tục gộp sổ. BHXH quận 1 đã hoàn tất hồ sơ gộp sổ BHXH cho bà. Tuy nhiên, đối chiếu quy định về điều kiện hưởng BHXH một lần thì tại thời điểm tháng 3-2011 và tháng 12-2015, bà không đủ điều kiện hưởng BHXH một lần do đang tham gia BHXH. Do vậy, BHXH TP HCM chưa thể giải quyết chế độ BHXH một lần cho bà Sen.