Các trường hợp này tập trung tại một số địa phương như TP HCM (4.940 người), Bình Dương (2.806 người), Đồng Nai (986 người). Tuy nhiên, tính đến hết năm 2016, vẫn còn 32,58 tỉ đồng chưa thu hồi được do không liên lạc được với người lao động (NLĐ) hoặc NLĐ chưa có khả năng nộp lại.

Chưa thu hồi được 32,58 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp chi sai quy định - Ảnh 1.

Người lao động TP HCM làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Để kịp thời phát hiện và giải quyết tình trạng này, BHXH Việt Nam đang phối hợp với Cục Việc làm - Bộ LĐ-TB-XH xây dựng dữ liệu kết nối liên thông về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chia sẻ qua trục tích hợp quốc gia, hướng tới việc quản lý cũng như giải quyết chế độ BHTN cho NLĐ trong cả nước ngày càng chặt chẽ, nhanh gọn, chính xác. BHXH Việt Nam cũng kiến nghị cơ quan thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách BHTN cho phù hợp với thực tế, bảo đảm hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHTN, cân đối thu chi để quỹ BHTN ổn định, phát triển. 

Tin-ảnh: T.Ngôn