BHXH Việt Nam cho biết khi xác định đối tượng thực hiện, đối chiếu với quy định tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg và Nghị định 28/2015/NĐ-CP, cơ quan BHXH chưa có căn cứ rõ ràng để áp dụng đối với các đối tượng: NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH; NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái quy định pháp luật (tự ý bỏ việc), do tại thời điểm 30-9-2021, những trường hợp nêu trên không đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhưng cũng chưa phải đã ra khỏi "danh sách tham gia BHTN" của đơn vị sử dụng lao động và thực chất là có thời gian tham gia BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, tương đồng với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại khoản 2 điều 1 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg. Do đó, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm nghiên cứu, hướng dẫn nhóm đối tượng có tham gia BHTN, thực chất là được bảo lưu trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2021 (thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu ảnh hưởng đến Việt Nam) đến 30-9-2021 nhưng không có tên trong danh sách đóng BHTN tại thời điểm 30-9-2021 để BHXH Việt Nam có cơ sở thực hiện.

Trước mắt, BHXH Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chi trả tiền hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất đối với những đối tượng đã quy định cụ thể, chưa tiếp nhận hồ sơ của nhóm đối tượng nêu trên cho đến khi có hướng dẫn. 

M.Chi