Theo đó, CĐ ngành yêu cầu các cấp CĐ cơ sở tăng cường tuyên truyền chính sách tài chính hỗ trợ đoàn viên nhà giáo, người lao động vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp; phổ biến, nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả của tín dụng đen trong CNVC-LĐ; vận động đoàn viên, người lao động không tham gia trực tiếp, gián tiếp các hoạt động liên quan đến tín dụng đen.

Chung tay đẩy lùi tín dụng đen - Ảnh 1.

Công đoàn Giáo dục TP HCM và Tổ chức Tài chính vi mô CEP ký kết chương trình phối hợp hỗ trợ đoàn viên

CĐ ngành cũng lưu ý CĐ cơ sở bám sát đời sống đoàn viên. Với các trường hợp có nhu cầu vay vốn giải quyết khó khăn thì chủ động giới thiệu đến Tổ chức Tài chính vi mô CEP hoặc các ngân hàng. Đồng thời, vận động đoàn viên thực hiện vai trò giám sát tại địa bàn dân cư, tố giác các tổ chức "tín dụng đen," cho vay nặng lãi. 

Tin-ảnh: N.Hoàng