Theo đó, LĐLĐ TP đề nghị các cấp Công đoàn (CĐ) và đơn vị trực thuộc phối hợp các ban, ngành chức năng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp từng loại hình, đơn vị như: mít tinh, hội nghị, hội thảo, triển lãm, văn nghệ... Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần tích cực vận động doanh nghiệp tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS cho người lao động, đặc biệt nhận người lao động có HIV, người sau cai, người đang được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Một buổi truyền thông về phòng chống HIV/AIDS cho người lao động do Trung tâm Công tác xã hội CĐ TP phối hợp với LĐLĐ quận Bình Thạnh tổ chức
Một buổi truyền thông về phòng chống HIV/AIDS cho người lao động do Trung tâm Công tác xã hội CĐ TP phối hợp với LĐLĐ quận Bình Thạnh tổ chức

LĐLĐ TP cũng lưu ý Trung tâm Công tác xã hội CĐ TP chủ động phối hợp với CĐ cấp trên cơ sở cung cấp tài liệu, các ấn phẩm truyền thông phòng chống HIV/AIDS đến tận tay CNVC-LĐ; chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên cho đơn vị trong các buổi tập huấn, văn nghệ truyền thông... Thời gian thực hiện đến ngày 10-12. Kết thúc đợt hoạt động, các cấp CĐ và Trung tâm Công tác xã hội CĐ TP báo cáo kết quả về LĐLĐ TP.

T.Nga