Chiều 22-3, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về kết quả hoạt động công đoàn công tác Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II-2021. Ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ trì.

Chuyển hồ sơ vụ việc ĐH Tôn Đức Thắng sang cơ quan có thẩm quyền để điều tra - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ trì buổi thông tin báo chí

Trao đổi về một số thông tin liên quan đến Trường Đại học Tôn Đức Thắng, ông Nguyễn Mạnh Kiên, Phó ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết về tình hình thành lập Hội đồng Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập thể lãnh đạo nhà trường kịp thời thành lập Hội đồng Trường, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà trường theo quy định của Đảng và pháp luật, bám sát hướng dẫn tại Công văn số 5363/BGDĐT-TCCB ngày 11-12-2020 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (đợt 3) nên đến nay quy trình thành lập Hội đồng Trường mới được tiếp tục khởi động lại.

Theo dự kiến, ngày mai 23-3, nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự, ngày 3-4, tổ chức hội nghị viên chức, giảng viên, người lao động để bầu Hội đồng Trường.

Đề án thành lập Hội đồng Trường do tập thể lãnh đạo trường chuẩn bị, được thống nhất trong tập thể lãnh đạo với các thành viên đương nhiên và đại diện của Tổng LĐLĐ Việt Nam theo đúng tinh thần Công văn số 5363.

Quá trình chuẩn bị, thảo luận, ban hành đề án đều đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng (toàn bộ các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường tham gia tập thể lãnh đạo, cho ý kiến, thảo luận ngay từ đầu đối với nội dung của đề án). Đảng ủy trường sẽ thảo luận, cho ý kiến về nhân sự tham gia Hội đồng trường và nhân sự ban giám hiệu.

Nhà trường sau khi tiến hành hội nghị cán bộ chủ chốt, theo phân cấp của Đảng về công tác cán bộ. Sự lãnh đạo của Đảng không chỉ thực hiện bởi ban chấp hành.

Chuyển hồ sơ vụ việc ĐH Tôn Đức Thắng sang cơ quan có thẩm quyền để điều tra - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Mạnh Kiên thông tin với báo chí

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30-12-/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, chỉ những nơi không có ban thường vụ đảng ủy, thì toàn thể cấp ủy (ban chấp hành) mới tham gia tập thể lãnh đạo. Hiện Đảng ủy Nhà trường có Ban Thường vụ nên tất cả Ban Thường vụ tham gia Tập thể lãnh đạo Trường để xây dựng và triển khai Đề án thành lập Hội đồng Trường theo quy định.

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Vinh Danh, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nghiên cứu kỹ đơn khiếu nại hợp lệ của ông Lê Vinh Danh, xem xét lại toàn bộ vụ việc trên tinh thần khách quan, công bằng, đánh giá các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng và quyết định giữ nguyên mức kỷ luật cách chức Hiệu trưởng đối với ông Lê Vinh Danh.

Theo quy định của Luật Khiếu nại và quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam thi hành Luật Khiếu nại thì Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan giải quyết cuối cùng đối với khiếu nại của ông Lê Vinh Danh.

Vẫn theo ông Nguyễn Mạnh Kiên, về việc tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng, căn cứ kiến nghị của cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc làm rõ, xử lý dấu hiệu tiêu cực liên quan đến việc không thực hiện đúng các quy định về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, đấu thầu, xây dựng, quyết toán đối với các công trình, việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, sau khi làm việc với các tập thể, cá nhân sai phạm về trách nhiệm khắc phục hậu quả, căn cứ tinh chất, mức độ vi phạm rất nghiệm trọng của vụ việc, theo yêu cầu của cơ quan điều tra có thẩm quyền, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan này điều tra, xử lý.

Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh thời gian tới sẽ phối hợp với cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo việc thành lập Hội đồng Trường, kiện toàn các chức danh chủ chốt.

"Mọi tổ chức, cá nhân can thiệp, gây khó khăn, chống đối, cản trở việc thành lập Hội đồng Trường sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước".

Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi viên chức, giảng viên, người lao động Nhà trường phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tuân thủ phát luật và các quy định của Đảng trong quá trình thành lập Hội đồng Trường và xây dựng, phát triển Nhà trường trong những năm tới.

Văn Duẩn