Thời gian qua, các cấp CĐ tại TP đều tổ chức cho CNVC-LĐ cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nhiều CĐ cơ sở tiến hành các buổi nói chuyện, thi tìm hiểu, xe cổ động, phát thanh, phát động viết tin, bài phản ánh tình hình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về vấn đề này. LĐLĐ TP Đà Nẵng cũng phát động cuộc thi tìm hiểu “An toàn giao thông vì hạnh phúc của bạn”.

T.Hân