Năm qua, song song với hoạt động thi tay nghề, các CĐ cơ sở còn hỗ trợ 118 CNVC-LĐ tại các đơn vị trực thuộc vay 2,5 tỉ đồng từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP để giải quyết khó khăn. Hưởng ứng Chương trình "Áo dài - Trao đổi yêu thương", CNVC-LĐ HFIC đã đóng góp về LĐLĐ TP 153 tấm vải may áo dài để tặng cho công nhân tại các KCX - KCN và công nhân nhà trọ...

CNVC-LĐ được vay 2,5 tỉ đồng từ Quỹ CEP - Ảnh 1.

Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM tổ chức trồng cây

Dịp này, CĐ HFIC đã tuyên dương 56 tập thể, cá nhân xuất sắc có thành tích hoạt động CĐ năm 2019.

Tin-ảnh: H.Đào