Hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức, 150 CNVC-LĐ tại các đơn vị trực thuộc đã đăng ký tham gia chương trình. Mỗi cá nhân hiến từ 250-450 ml máu.


CNVC-LĐ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tham gia hiến máu nhân đạo

CNVC-LĐ Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn tham gia hiến máu nhân đạo

Theo Công đoàn Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, đây là hoạt động hỗ trợ cung cấp máu cho việc cấp cứu bệnh nhân tại các bệnh viện và đề phòng thảm họa, đồng thời nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong CNVC-LĐ. Ghi nhận tấm lòng của người lao động, dịp này, ban tổ chức đã hỗ trợ mỗi người một suất ăn. Từng đơn vị cũng chăm lo cụ thể cho các cá nhân tích cực hưởng ứng chương trình.

Tin- ảnh: T.Nga