CNVC-LĐ tích cực hiến máu cứu người - Ảnh 1.

Đoàn viên quận 8, TP HCM tham gia hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng lời kêu gọi của ban tổ chức, đã có 131 đoàn viên, CNVC-LĐ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, ban, ngành của quận, phường và công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký tham gia. Kết quả: CNVC-LĐ đã hiến 180,4 đơn vị máu. Những tình nguyện viên tham gia hiến máu được kiểm tra và tư vấn sức khỏe.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn nhằm cung cấp máu để cấp cứu bệnh nhân và dự phòng trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tin-ảnh: N.Hoàng