CNVC-LĐ TP HCM: Tiết kiệm và làm lợi 210 tỉ đồng - Ảnh 1.

Hướng đến mục tiêu nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc của người lao động, phong trào thi đua được doanh nghiệp và đông đảo CNVC-LĐ TP nhiệt tình hưởng ứng. Kết quả, đội ngũ CNVC-LĐ đã thực hiện 3.106 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm và làm lợi hơn 210 tỉ đồng.

Từ phong trào thi đua, các cấp Công đoàn TP cũng đã tuyên dương 1.091 công nhân tiêu biểu, nhiều sáng kiến có tính ứng dụng cao trong thực tiễn sản xuất. Riêng cấp TP, LĐLĐ TP cũng đã tuyên dương 74 điển hình lao động giỏi giai đoạn 2017-2018.

N.Hà