Ngày hội thu hút 163 đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia, mỗi người hiến từ 250-450 ml máu. Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch, đoàn viên tham gia hiến máu được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang suốt chương trình.

CNVC-LĐ TP Thủ Đức hiến máu tình nguyện - Ảnh 1.

CNVC-LĐ Thủ Đức tham gia hiến máu tình nguyện

Trong công văn vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia hiến máu tình nguyện trước đó, LĐLĐ TP yêu cầu Công đoàn (CĐ) cấp trên cơ sở và CĐ cơ sở có điều kiện tổ chức ít nhất 1 ngày hiến máu tình nguyện tại địa phương, đơn vị. Mỗi CĐ cơ sở phấn đấu đạt 20%-30% đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu trong tháng 2 và tháng 3-2021. Bên cạnh đó, các cấp CĐ TP có thể huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên y tế: khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, xà phòng…

Tin-ảnh: H.Đào