Lưu Minh Mẫn (quận Bình Thạnh, TP HCM) hỏi: "Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, tôi đã làm thủ tục hưởng BHXH một lần. Nay tôi tiếp tục đi làm và tham gia BHXH thì có cần làm lại sổ BHXH khác không?".

BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ khoản 2 điều 46 Quyết định số 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, nếu khi hưởng BHXH một lần mà anh Mẫn chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì cơ quan BHXH sẽ in lại tờ bìa sổ BHXH và tờ rời bảo lưu quá trình tham gia BHTN cho anh. Trường hợp anh đã hưởng BHXH một lần và BHTN thì khi tiếp tục tham gia BHXH ở đơn vị mới, anh phải kê khai mã số BHXH (số sổ BHXH cũ đã cấp trước đó) vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) nộp cho công ty mới để khi công ty báo tăng, cơ quan BHXH cấp sổ BHXH mới (theo mã số BHXH cũ đã cấp) cho anh.