Tháng 8-2011, tôi xin làm việc ở một cơ quan Nhà nước. Xin hỏi: Việc tiếp tục đóng BHXH của tôi sẽ được tiến hành như thế nào? Tôi sẽ được xếp hệ số lương nào?
Huy Le Quoc (ahuylequoc@gmail.com)

Ảnh minh họa
 
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, trả lời:
 
Khi làm việc trở lại tại một cơ quan Nhà nước hoặc một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác, nếu thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc thì việc đóng BHXH của bạn sẽ được thực hiện để tiếp tục quá trình đã tham BHXH trước đó.

Riêng đối với vấn đề xếp hệ số lương của bạn, do thông tin bạn cung cấp không rõ ràng như chuyên ngành đào tạo, cơ quan Nhà nước đang xin làm là cơ quan nào, công việc đang làm… nên không thể trả lời cụ thể cho bạn được.
 
Tuy nhiên, cần lưu ý, khi làm việc tại cơ quan mới thì thâm niên làm việc ở cơ quan cũ sẽ không được tính vào việc việc xếp lương ở cơ quan mới.
 
Việc xếp lương sẽ được thực hiện theo nguyên tắc làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch nào thì xếp lương ở ngạch đó theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ mà cơ quan được áp dụng theo quy định của Nhà nước.

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi thắc mắc về pháp luật lao động theo địa chỉ: Chuyên mục “Tư vấn pháp luật lao động”, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1- TPHCM hoặc e-mail: phapluatlaodong@nld.com.vn