Vũ Minh (quận Bình Thạnh, TP HCM) hỏi: "Tôi nghe thông tin người tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. Vậy khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, người tham gia BHXH tự nguyện có được cấp thẻ BHYT để khám chữa bệnh như đối với những người tham gia BHXH bắt buộc không?".

BHXH TP HCM trả lời: Người tham gia BHXH tự nguyện khi đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định thì được cấp thẻ BHYT để khám chữa bệnh như đối với trường hợp tham gia BHXH bắt buộc. Vì vậy, ông có thể liên hệ đại lý thu bưu điện để tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm và đủ tuổi hưu để hưởng chế độ hưu trí theo quy định.