Huynh Van Sy (vansy7273@gmail.com)

Ảnh minh họa
 
Luật gia Lê Trúc Phương, Hội Luật gia TPHCM, trả lời:
 
Theo quy định của Luật BHXH, người lao động chỉ được hưởng trợ cấp BHXH 1 lần khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
- Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên nhưng chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
- Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
- Ra nước ngoài để định cư.
Nếu bạn có một trong các điều kiện trên thì khi nghỉ việc sẽ được hưởng BHXH một lần với mức mỗi năm đóng BHXH được hưởng 1,5 tháng lương của bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
Về trợ cấp thất nghiệp thì ngay khi nghỉ việc vào tháng 12-2011, trong vòng 7 ngày (làm việc) bạn phải đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố; trong vòng 15 ngày (làm việc) sau khi đăng ký thất nghiệp thì phải hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
Nếu bạn không đăng ký thất nghiệp trong thời gian 7 ngày sau khi nghỉ việc thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đã đóng BHTN sẽ được bảo lưu để cộng dồn hưởng vào lần sau.
Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng nếu có từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng đóng BHTN; 6 tháng nếu có từ đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng đóng BHTN; 9 tháng nếu có từ đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng đóng BHTN; 12 tháng nếu có từ đủ 144 tháng đóng BHTN trở lên.

Bạn đọc có thể gửi câu hỏi thắc mắc về pháp luật lao động theo địa chỉ: Chuyên mục “Tư vấn pháp luật lao động”, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1- TPHCM hoặc e-mail: phapluatlaodong@nld.com.vn