Có được nhận trợ cấp BHXH một lần? - Ảnh 1.

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điều 60 Luật BHXH năm 2014, Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22-6-2015 của Quốc hội và Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12-5-2016 của Bộ Y tế thì người lao động có độ tuổi 44-46 mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được hưởng BHXH một lần:

- Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

- Người lao động nghỉ việc ra nước ngoài để định cư.

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác mà có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, không có khả năng hồi phục.

Đối chiếu với quy định, nếu người lao động tham gia BHXH đủ 20 năm mà không thuộc các trường hợp nêu trên thì không được hưởng BHXH một lần.