Nguyễn Thị Minh Thùy (nguyenminhthuy84@yahoo.com.vn) thắc mắc: "Hiện nay chi phí khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh còn được BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh không? Nếu có thì được quy định trong văn bản nào?".

Có được thanh toán BHYT? - Ảnh 1.

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 1-1-2015 thì khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh không nằm trong phạm vi được hưởng BHYT. Do đó, người tham gia BHYT sẽ không được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh khi khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.