BHXH TP HCM trả lời: Theo Luật BHXH hiện hành, việc ông đã đóng BHXH được 20 năm không ảnh hưởng đến việc nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, ông có quyền lựa chọn nhận một trong hai chế độ nếu đã nhận lương hưu thôi nhận trợ cấp thất nghiệp và ngược lại (không có quy định trả lương hưu trí trùng với trợ cấp thất nghiệp).