Có được vay tiền ký quỹ sang Hàn Quốc?

Trung tâm Lao động Ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trả lời: Lao động trúng tuyển trước khi xuất cảnh sang Hàn Quốc phải nộp ký quỹ 100 triệu đồng. Người thuộc diện chính sách được hỗ trợ vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách - Xã hội.

Người lao động được hoàn trả ký quỹ (cả gốc và lãi) sau khi trừ các chi phí phát sinh (nếu có) trong thời gian làm việc theo hợp đồng hoặc phải về nước trước thời hạn do điều kiện khách quan như thiên tai, ốm đau, tai nạn... Trường hợp phá vỡ hợp đồng, bỏ trốn, không về nước đúng hạn, khoản ký quỹ trên sẽ bị trưng thu, khấu trừ vào việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành (từ 80-100 triệu đồng cho các hành vi trên).