Có quyền cung cấp thông tin cá nhân NLĐ cho bên thứ ba?

Tin mới

15/04/2019 19:31

Phạm Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh, TP HCM) hỏi: "Trong phụ lục hợp đồng lao động mà công ty yêu cầu chúng tôi ký kết có điều khoản về "Bảo vệ dữ liệu cá nhân". Điều khoản này cho phép người sử dụng lao động được quyền sử dụng hay chuyển nhượng thông tin cá nhân của người lao động (NLĐ) cho bất kỳ công ty nào trong tập đoàn hoặc bên thứ ba nằm trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam. Điều khoản này có vi phạm quy định pháp luật không?".

Có quyền cung cấp thông tin cá nhân NLĐ cho bên thứ ba? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Luật sư Hồ Nguyên Lễ, Giám đốc Công ty Luật Tín Nghĩa, trả lời: Theo quy định tại điều 3 Bộ Luật Dân sự, mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử; được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản. Mặt khác, theo quy định tại điều 38 Bộ Luật Dân sự, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ; việc thu thập, lưu giữ, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác; thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác chỉ được thực hiện trong trường hợp luật quy định; các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư... Như vậy, một khi NLĐ ký kết điều này thì người sử dụng lao động sẽ có quyền cung cấp thông tin cá nhân NLĐ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Do đó, để bảo vệ quyền nhân thân của mình, NLĐ cần cân nhắc kỹ trước khi ký.

Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI