Với quy trình cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT, cơ quan BHXH sẽ cấp giấy hẹn cho người tham gia. Trên giấy hẹn sẽ ghi đầy đủ thông tin như trên thẻ của người tham gia BHYT. Đồng thời, cơ quan BHXH sẽ đóng dấu xác nhận trên giấy hẹn này. 

Trên cơ sở đó, người lao động (NLĐ) có thể sử dụng giấy hẹn thay cho thẻ BHYT khi tham gia khám chữa bệnh trong thời gian chờ nhận lại thẻ BHYT mới. Đây là quy định hoàn toàn mới, giúp người tham gia BHYT đảm bảo quyền lợi và thời gian liên thông khám chữa bệnh.

Có thể dùng giấy hẹn đổi thẻ BHYT để khám chữa bệnh - Ảnh 1.

Người dân TP HCM làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh BHYT

Liên quan đến quy trình cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, BHXH Việt Nam cho biết quy trình bổ sung 6 đối tượng tham gia BHYT; thành phần hồ sơ cấp sổ BHXH đã bỏ quy định phải nộp lại sổ hỏng với trường hợp cấp lại sổ; nếu báo giảm người tham gia BHYT thì đơn vị chỉ cần lập danh sách và không phải thu hồi thẻ cũ còn hạn sử dụng; bỏ quy định thu phí với trường hợp cấp lại, đổi thẻ BHYT…

Có thể dùng giấy hẹn đổi thẻ BHYT để khám chữa bệnh - Ảnh 2.

Đặc biệt, với trường hợp đã tham gia BHYT cần gia hạn thẻ, chỉ cần đến đại lý thu BHYT hoặc cơ quan để nộp tiền mua thẻ BHYT. Thời hạn cấp lại thẻ BHYT được thực hiện ngay trong ngày nếu không có thay đổi thông tin; còn nếu có thay đổi thông tin sẽ không quá 3 ngày; rút ngắn thời gian cấp sổ từ 20 ngày, thẻ từ 7 ngày xuống còn chung 5 ngày (riêng đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày). BHXH Việt Nam sẽ giảm thời gian thực hiện từ 7 xuống còn 5 ngày về cấp lại thẻ BHYT, cấp đổi giảm từ 5 xuống còn 3 ngày.


An Chi Ảnh: HOÀNG TRIỀU