BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ khoản 4 điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của BHXH Việt Nam quy định NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH. Cơ sở trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là HĐLĐ (quyết định tuyển dụng), quyết định lương, bảng lương... Do đó, trường hợp NLĐ không làm việc từ 14 ngày trở lên trong tháng và không hưởng lương thì không thuộc đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ, công ty có thể hướng dẫn NLĐ tham gia BHYT hộ gia đình. NLĐ đăng ký tại đại lý thu BHYT phường, xã địa phương đang tạm trú hoặc thường trú hoặc đại lý thu bưu điện hoặc BHXH quận, huyện.