Nguyễn Văn Hoàng (huyện Củ Chi, TP HCM) hỏi: "Công ty của tôi đăng ký nơi KCB ban đầu cách nhà tôi 20 km. Vậy tôi có thể tự chuyển nơi KCB ban đầu về gần nhà được không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điều 8 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16-11-2015 của Bộ Y tế, người tham gia BHYT có quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến huyện, xã không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB. Để thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, vào tháng đầu của quý, ông mang thẻ BHYT đến BHXH cấp huyện nơi cấp thẻ BHYT cho ông đề nghị đổi nơi đăng ký KCB ban đầu về một trong số các cơ sở KCB tuyến huyện, tuyến xã trên địa bàn TP HCM phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú của ông để thuận lợi cho việc KCB BHYT của ông. Trường hợp ông không thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ, ông có thể đến KCB tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn TP HCM và phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh hợp lệ thì được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi thanh toán BHYT và mức hưởng của ông.