Nghị định 130/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 30-10-2020, trong đó có những quy định rất cụ thể về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Công chức che dấu tài sản, thu nhập sẽ bị buộc thôi việc - Ảnh 1.

Công chức che dấu tài sản, thu nhập sẽ bị kỷ luật nặng

Tại Điều 20 của Nghị định này quy định, người có nghĩa vụ kê khai tài sản mà tẩu tán, che dấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập; không nộp bản kê khai sau 2 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử lý bằng một trong các hình thức:

-Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Bãi nhiệm; Buộc thôi việc; Giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.

Trong khi đó, người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo Điều 51 của Luật Phòng chống tham nhũng.

Riêng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu trách nhiệm trong tổ chức việc kê khai, công khai bản kê khai, nộp bản kê khai thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức.

Nghị định 130/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20-12-2020, thay thế cho Nghị định 78/2013/NĐ-CP.

Theo LuatVietnam