Dịp này, 90 cán bộ CĐ và lao động sáng tạo tiêu biểu, đại diện cho hơn 25.000 lao động trên cả nước của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã được tuyên dương. Ông Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, cho biết qua phát động, từ giai đoạn 2013-2018, đã có 18.305 ý tưởng sáng tạo được CNVC-LĐ tập đoàn đề xuất, trong đó 11.600 ý tưởng làm lợi gần 1.300 tỉ đồng. Đã có 237 lượt cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo. Trong đó, cán bộ quản lý các cấp chiếm hơn 76%; cán bộ kỹ thuật và công nhân trực tiếp sản xuất chiếm hơn 23%; nữ chiếm 4,8%.

CÔNG ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT NAM: Ý tưởng sáng tạo làm lợi gần 1.300 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Đặng Ngọc Tùng (bìa trái), nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, khen thưởng cho cán bộ Công đoàn tiêu biểu

Đặc biệt, trong số đó có người được tặng từ 3 bằng Lao động sáng tạo trở lên. Tỉ lệ công nhân lao động trực tiếp được tặng bằng sáng tạo tăng theo từng năm.

Tin-ảnh: B.Vân