Tham gia hội thi có 57 thí sinh đến từ 19 đội là các an toàn vệ sinh viên; cán bộ CĐ cơ sở; cán bộ ATVSLĐ và đoàn viên tại các CĐ cơ sở trực thuộc CĐ các trường Đại học Quốc gia, Đại học Vùng; CĐ cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thí sinh tham gia 4 nội dung thi: Chào hỏi, giới thiệu dưới dạng sân khấu hóa; kiểm tra kiến thức chung dưới dạng trắc nghiệm; hùng biện và thực hành phòng chống cháy nổ, cứu thương.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2019 - Ảnh 1.

Phần thi hùng biện của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Hội thi nhằm giáo dục, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên và người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định pháp luật về ATVSLĐ bảo vệ môi trường, PCCC, góp phần cải tạo điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp trong quá trình giảng dạy... 

Tin-ảnh: N.Nguyên