CĐ ngành GTVT Hà Nội hiện quản lý 29 CĐ cơ sở với 3.078 đoàn viên/3.268 cán bộ, CNVC-LĐ, trong đó có hơn 2.000 công nhân lao động (CNLĐ) trực tiếp. Mặc dù điều kiện làm việc còn khó khăn, vất vả, mức thu nhập chung của ngành chưa cao so với mặt bằng xã hội song cán bộ CNVC-LĐ toàn ngành vẫn luôn xác định rõ trách nhiệm của mình với công việc, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua do CĐ ngành phát động, nhất là phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu CN giỏi. Kết quả, trong năm 2019 có trên 500 CN giỏi được khen thưởng tại các cơ sở và 45 CN giỏi tiêu biểu được CĐ ngành GTVT Hà Nội biểu dương khen thưởng ngay tại hội nghị này.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI: Biểu dương 45 công nhân giỏi - Ảnh 1.

Công nhân tiêu biểu ngành Giao thông Vận tải Hà Nội tại lễ tuyên dương

Bà Tạ Thị Mỹ Thanh, Chủ tịch CĐ ngành GTVT Hà Nội, cho biết trong thời gian tới, CĐ ngành sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua "CN giỏi" từ ngành tới các cơ sở, công ty, xí nghiệp, đội, trạm, chi nhánh, tổ, nhóm sản xuất trong các doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục có những hình thức, biện pháp phù hợp khích lệ CNLĐ nỗ lực rèn luyện, không ngừng nâng cao tay nghề, kỹ năng lao động, làm việc với năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và tăng thu nhập cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CN...

Tin-ảnh: D.Thảo