đóng góp trên 90 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho bà con nghèo. Qua vận động, đã có 246 CB-CNV tại các CĐ cơ sở tham gia hiến máu nhân đạo.

T.Châu