CĐ Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn có 29 CĐ cơ sở với 1.996 đoàn viên/2.052 lao động. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ III, phương hướng nhiệm kỳ IV. Nhiệm kỳ vừa qua, CĐ tổng công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, chăm lo tốt đời sống người lao động, thực hiện công tác xã hội từ thiện; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo cải tiến kỹ thuật.

Đại biểu thông qua quy chế đại hội
Đại biểu thông qua quy chế đại hội

Đại hội đã bầu ban chấp hành với 17 thành viên. Bà Lê Thị Thanh Ngân, Chánh Văn phòng tổng công ty, nguyên Phó Chủ tịch CĐ Công ty CP Địa ốc Chợ Lớn, được bầu giữ chức Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin-ảnh: B.Đằng